Waarom Breinbrouwerij?

In onze snelle, veranderende samenleving willen we met Breinbrouwerij mensen terug dichter brengen bij zichzelf en elkaar.
Hoe kunnen we vandaag bewuster zijn van onze omgeving? De mensen rondom ons, onze context, de dynamieken en invloeden rondom ons…. We willen mensen triggeren en uitdagen om nét dat stapje verder te kijken en nieuwsgierig(er) te zijn. Als Breinbrouwerij willen mensen ondersteunen om hiermee samen aan de slag te gaan. 

Ingrediënten?

  • Spel als krachtige ervaring
  • Link met authentieke ervaringen en vertalingen naar eigen context
  • Constructivistische leeromgeving
  • Belang sociale dimensie bij leren
  • Oog voor inzet eigen talenten
  • Vertrekken vanuit veiligheid en verbinding

De Breinbrouwers

Boris en Nore zijn de oprichters en drijvende krachten achter Breinbrouwerij. 

Boris startte met Escape Truck in 2016 en combineert creatieve ideeën met een passie voor maken. In 2017 werd Nore compagnon du route bij Escape Truck. Als gedreven pedagoge met een achtergrond in jeugdwerk en -beleid houdt ze ervan om mensen en groepen te zien groeien. In 2018 richtten ze samen Breinbrouwerij om de activiteiten van Escape Truck te kunnen aanvullen met nieuwe speelse projecten. 

Deze tandem zorgt ervoor dat we games kunnen uitbouwen die breder inzetbaar zijn dan de gangbare.game

*** deze pagina is onder constructie ***